THÔNG TIN
THÔNG TIN MÁY CHỦ

200x

10x

120

2x

2x

12

10

2

EXP & SP

Drop

Cấp

Trade

Gold

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

Giới Hạn Job

hot Event

Giờ Buôn

09:00-23:59

Hàng Đặc Biệt

19h00 - 20h00

Công Thành Chiến

21h00 - 22h00(CN)

THỐNG KÊ JOB

Trader

Thief

Hunter

40.28%

33.61%

26.11%

DIỄN ĐÀN
Diễn Đàn Good | Con Đường Tơ Lụa Online